cz sk pl eng 
login   heslo   

PRE ODBORNÍKOVVýskum a vývojExperimentálne štúdie
Klinické štúdie
Vývoj

Klinické štúdie

Klinické štúdie a kazuistiky využitia metódy Fotonyx.

Muž, vek 46 rokov, Diabetes mellitus 2. Typu a PAD, kardiálna insuficiencia, hypertenzia III. st., hyperlipoproteinemia, DM II typu s obezitou, dlhodobá klasická liečba vrátane hospitalizácie neúspešná. 3 mesiace každodenná aplikácia Biostimulu (spolu s Betadine, občasná hyperbária).

Obrázok 1: 1. deň aplikácie
Obrázok 2: 60. deň aplikácie – proces úplne stabilizovaný


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.