cz sk pl eng 
login   heslo   

Vývoj

Vývoj spoločnosti Biotherapy.

Spoločnosť Biotherapy v spolupráci s nadačným fondom Biotherapy venuje značnú pozornosť problematike a otázkam vývoja v oblasti medicíny a súvisiacich ovlastiach.

V tejto súvislosti spolupracuje s celým radom popredných odborníkov a inštitúcií a to v Českej republike i v zahrabičí.

Vzhľadom k tomu, že okruh riešených projektov stále rozširujeme, uvítame všetky námety na rozvoj nových projektov alebo spoluprácu v už existijúcich projektoch.

V prípade záujmu o spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, prosím kontaktujte bratislava@biotherapy.eu.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.