cz sk pl eng 
login   heslo   

Pro odborníkyŠkolení a odborné akceŠkolení
Konference
Kalendář akcí
Přihlášky

Odborné vzdělávací akce 2007-2008


Nové postupy v léčbě dekubitů – kód BTO1
Kurz podává základní souhrnné poznatky z oblasti nejmodernější léčby dekubitů a chronických ran. Důraz je kladen na možnost využití moderních metod z oblasti léčby i prevence těchto závažných zdravotních stavů, a to včetně práce s konkrétními kazuistikami.

Léčba světlem v ošetřovatelské praxi – kód BTO2
Tento kurz podává základní informace o problematice moderní fotonické medicíny, základních metodách, indikačních oblastech, a konkrétních možnostech v oblasti ošetřovatelství. Důraz je kladen na získání praktických dovedností a práci s konkrétními kazuistikami. Poznatky z tohoto kurzu využijí i odborníci z jiných oborů medicíny.

Progresivní fototerapie Fotonyx v ošetřovatelské praxi – kód BTO3
Kurz podává základní informace o možnostech využití aktuálně nejmodernějšího postupu v oblasti fotonické medicíny – metodě Fotonyx. Kurz je orientován na spektrum možností této metody zvláště v oblasti ošetřovatelství, ale poznatky využijí bezpochyby i odborníci z jiných oborů medicíny.

Léčba světlem v dermatologii a kosmetice – kód BTO4
Tento kurz podává základní informace o problematice moderní fotonické medicíny, základních metodách, indikačních oblastech, a konkrétních možnostech v oblasti dermatologie, kosmetiky, plastické chirurgie. Kurz je určen i pro odborníky z jiných oborů.

Progresivní metoda Fotonyx v rehabilitační péči – kód BTO5
Kurz podává základní informace o možnostech využití aktuálně nejmodernějšího postupu v oblasti fotonické medicíny – metodě Fotonyx. Kurz je zaměřen na aplikaci této metody v oblasti rehabilitační péče. Poznatky z tohoto kurzu však využijí i odborníci z jiných oborů medicíny.

Léčba světlem v gynekologii – kód BTO6
Kurz podává základní informace o možnostech využití fototerapie. Je zaměřen na využití fototerapeutických metod v oblasti gynekologie a porodnictví. Poznatky z tohoto kurzu využijí i odborníci z jiných oborů medicíny


Kalendář akcí
13. 11.   Progresivní fototerapie Fotonyx v ošetřovatelské praxi (kód BTO3)
4. 12.    Nové postupy v léčbě dekubitů (kód BTO1)
24.1.    Progresivní metoda Fotonyx v rehabilitační péči (kód BTO5)
12.2.   Léčba světlem v ošetřovatelské praxi (kód BTO2) 13:00 – 18:00 odpolední kurz!
11.3.   Léčba světlem v dermatologii a kosmetice (kód BTO4)
27.3.   Léčba světlem v gynekologii (kód BTO6)


Místo konání
Nadační fond Biotherapy
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

Čas
Všechny kurzy jsou jednodenní,
obvykle probíhají od 10:00 – 15:00,
registrace začíná v 9:30.

Cena: Kč 1.400,--
Zdravotničtí pracovníci mohou získat příspěvek od nadačního fondu Biotherapy ve výši Kč 1000,--.
Poplatek se hradí na místě při registraci.

Vzdělávací akce jsou dle vyhlášky MZ ČR č. 423/ 2004 Sb. ohodnoceny jedním kreditním bodem.

Přihlášky zasílejte na adresu:
nadace@biotherapy.cz
Nadační fond Biotherapy, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.