cz sk pl eng 
login   heslo   

Dlouhodobá perspektiva

Svět dnes stojí na prahu nového průmyslového odvětví - odvětví světelné terapie.

Uplynuly tisíce let, po které se světelná terapie více nebo méně intenzivněji používá k léčbě celé řady zdravotních potíží. Skutečného rozmachu však toto odvětví zažívá až v posledních letech - celosvětové události, výsledky, testování a aktivity různých zájmových skupin v oblasti světelné terapie dávají tušit zrodu nového fenoménu.

Světelná terapie je rozhodně nejšetrnější a nejpřirozenější formou dodání tolik potřebné energie na buněčnou úroveň živých organizmů. Přináší mnohdy neuvěřitelné výsledky za velmi krátou dobu, a to bez rizika vedlejších účinků. S nástupem nových technologií a pod vlivem posledních výsledků v oblasti světelné terapie se Biotherapy podařilo vyrobit vysoce účinný přístroj za cenu, která je dostupná téměř každému. Není tedy divu, že si světelná terapie získává zástupy nových příznivců.

Pro skutečnou perspektivu není důležité kde stojíme nyní, ale kam směřujeme. Kde chceme být zítra, za tři měsíce, za rok nebo za desítky let - vlastní vývoj a výroba nám ale dává tu nejlepší kontrolu na budoucností, jakou si lze přát.

Velkou perspektivu v sobě skrývá i náš provizní systém a synergicky tak doplňuje zmíněnou produktovou perspektivu. Postavení pracujícího distributora Biotherapy v provizním systému a tedy nárok na výši provize, je totiž neustále vylepšováno bez ohledu na to, zda distributor pracuje rychle nebo pomalu, s velkými nebo momentálně menšími úspěchy. Jednoduše lze říci, že provize a odměny distributora Biotherapy rostou s jeho odvedenými výkony a nikdy se nedostanou pod úroveň, která již byla distributorem dosažena.

Perspektiva je v dnešní hektické době magickým zaklínadlem a my si přejeme, aby ji distributoři Biotherapy pociťovali stále silněji.

V případě zájmu o navázání odborné nebo obchodní spolupráce můžete využít elektronický: kontaktní formulář


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.